Reklamační podmínky v zákonné lhůtě a reklamace

1) V souladu se zákonem č. 367/2000 ze dne 14. září 2000 umožní provozovatel on-line obchodu adenel.cz nakupujícímu během 14 dnů od obdržení zboží toto zboží bez udání důvodu vrátit.

2) Vracené oblečení však musí být ve zcela původním stavu (neprané a nežehlené), v ideálním případě označeno původní identifikační etiketou s kódem zboží.

3) Před odesláním zásilky s vraceným oblečením je nakupující povinen na tuto skutečnost prodávajícího upozornit. Upozornění je třeba zaslat na email info@adenel.cz. Upozornění musí obsahovat přílohu (faktura). Pokud vracíte pouze část objednávky je zapotřebí v dodacím listu označit vracené položky. 

4) Nakupující odešle vracené oblečení na adresu sídla prodejce

 – Lenka Hillerová, Krylova 528/14, Znojmo 66904

Nevyhovující oblečení nelze vracet na dobírku, jakékoliv takto vrácené zboží nebude prodejce přijímat.

5) Při splnění těchto podmínek a po doručení zásilky prodávajícímu bude uskutečněno s nakupujícím finanční vypořádání dle vzájemné dohody. Situaci je možno řešit dvěma způsoby:

  • zápočtem do následující objednávky – hodnota vraceného zboží bude odečtena od vaší budoucí nebo stávající objednávky
  • dobropisem – vrácením hodnoty vraceného zboží na účet do 7 dnů od obdržení daného zboží

6) Pokud bylo v objednávce, z níž zákazník zboží vrací, využito poštovné zdarma a hodnota vraceného zboží snížila původní cenu objednávky pod 800Kč, bude poštovné zákazníkovi doúčtováno ponížením částky za vrácené zboží.

7) Veškeré náklady spojené s reklamací hradí nakupující.

8) V souladu se zákonem neposkytuje prodávající záruku na použité zboží.

9) Prodávající si vyhrazuje právo ukončit po upozornění obchodní vztah s takovým nakupujícím, jehož reklamace jsou neúměrné nebo jeho nákupy jsou vyhodnoceny jako spekulativní.