Reklamační podmínky v zákonné lhůtě a reklamace

1) V souladu se zákonem č. 367/2000 ze dne 14. září 2000 umožní provozovatel on-line obchodu adenel.cz nakupujícímu během 14 dnů od obdržení zboží toto zboží bez udání důvodu vrátit.

2) Vracené oblečení však musí být ve zcela původním stavu (neprané a nežehlené), v ideálním případě označeno původní identifikační etiketou s kódem zboží.

3) Před odesláním zásilky s vraceným oblečením je nakupující povinen na tuto skutečnost prodávajícího upozornit. Upozornění je třeba zaslat na email info@adenel.cz. Upozornění může obsahovat přílohu (faktura), nebo vyplněný formulář o odstoupení.

4) Nakupující odešle vracené oblečení na adresu sídla prodejce

 – Lenka Hillerová, Krylova 528/14, Znojmo 66904

 – Při vracení na výdejní místo (Zásilkovna) - GATE Retail Park Znojmo, Dobšická 3929/4, 669 02, Znojmo

 – Telefon: 602 620 626 : Email: info@adenel.cz

Nevyhovující oblečení nelze vracet na dobírku, jakékoliv takto vrácené zboží nebude prodejce přijímat.

5) Při splnění těchto podmínek a po doručení zásilky prodávajícímu bude uskutečněno s nakupujícím finanční vypořádání dle vzájemné dohody. Situaci je možno řešit dvěma způsoby:

  • zápočtem do následující objednávky – hodnota vraceného zboží bude odečtena od vaší budoucí nebo stávající objednávky.
  • dobropisem – vrácením finanční hodnoty vraceného zboží na účet nejpozději do 14 dnů od obdržení oznámení o odstoupení od kupní smlouvy.
  • Součástí oznámení zašlete zvolený typ kompenzace (v případě využití dobropisu zašlete číslo bankovního účtu).

6) Pokud bylo v objednávce, z níž zákazník zboží vrací, využito poštovné zdarma a hodnota vraceného zboží snížila původní cenu objednávky pod 800 Kč, bude poštovné zákazníkovi doúčtováno ponížením částky za vrácené zboží.

7) Veškeré náklady spojené s reklamací hradí nakupující.

8) V souladu se zákonem neposkytuje prodávající záruku na použité zboží.

9) Prodávající si vyhrazuje právo ukončit po upozornění obchodní vztah s takovým nakupujícím, jehož reklamace jsou neúměrné nebo jeho nákupy jsou vyhodnoceny jako spekulativní.

Formulář odstoupení od smlouvy:

Oznamuji vám, že odstupuji od kupní smlouvy ve vztahu k následujícímu zboží:
1) ____________________________________________________________________

2) ____________________________________________________________________

3) ____________________________________________________________________

4) ____________________________________________________________________

5) ____________________________________________________________________


Datum dodání zboží: ___________________

Jméno a příjmení kupujícího: ______________________________________________

Adresa kupujícího: ______________________________________________________

Číslo objednávky: * ________________________

Číslo faktury / číslo dokladu:* ________________________

Souhlasím s vrácením peněz na bankovní účet č.:** _______________________________

Podpis kupujícího (pouze pokud je formulář zasílán vytištěný): _____________

Datum: ________________

(*) Uvedení těchto údajů není povinné, může však uspíšit administraci vrácení zboží.
(**) V případě, že kupující neuvede číslo účtu pro vrácení peněz, budou mu peněžní prostředky vráceny formou slevového kuponu využitelného na libovolnou další objednávku.